LOTTE HOTEL MOSCOW
8 bld.2, Novinskiy Blvd., Moscow
Subway:

Smolenskaya (Arbatsko-Pokrovskaya line)

200 meters, a 2-minute walk

Smolenskaya (Filevskaya line)

300 meters, a 3-minute walk